Erişilebilirlik
01 Ekim 2016, 16:48
Erişilebilirlik
Şehir yaşamı içinde ulaşım hizmetinin kalitesi hareketlilik, sürdürülebilirlik, yaşanabilirlik ve dayanıklılık gibi kriterler açısından değerlendirilmektedir. Teknolojinin ilerlemesi, maliyetlerin düşmesi, inovatif yaklaşımların artması ve beklentilerin yükselmesi ile birlikte şehir sakinleri daha hareketli hale gelmekte; bu da toplu taşıma ve özel ulaşım araçlarına olan ilgiyi artırmaktadır. Bununla birlikte yukarıda belirtilen kriterler açısından yaya hareketleri ulaşımın her zaman belkemiği ve elenemeyecek bir aşaması olarak karşımıza çıkmaktadır. Coğrafyası zorlu ve birim alana düşen nüfusun çok yüksek olduğu metropollerde yayalara yönelik aksiyonların önemi daha yüksek ve bir çok ulaşım probleminin çözümünde ilk sırada yer almaktadır. En kritik nokta ise yayalar ile araç trafiğinin kesiştiği yaya geçitleridir. Engelliler ve dezavantajlı gruplara has özel uygulamalardan ziyade herkes için ulaşılabilirlik bir ilke olarak kabul edilmeli ve en basit çözümlerden en stratejik kararlara kadar tüm kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamak hedeflenmelidir. Her ne kadar lokasyona ve ihtiyaçlarına göre çözümlerin farklılık göstermesi doğal olsa da herkes için erişilebilirliğin sağlanamabilmesi amacıyla uluslararası kabul gören standartlara göre yaya geçitleri tekrar gözden geçirilmelidir. Mevcut durum envanteerleri çıkarılarak gerekli rehabilitasyon çalışmaları gerçekleştirilmelidir. Bir yaya geçidi denildiğinde yerel yönetim otoritesi içinde farklı ve çok sayıda birimi ilgilendiren aşama ve kısımlar bulunmaktadır. Elde edilen sonucun etkin olabilmesi için bu birimler arasındaki çalışmanın koordinasyon seviyesi artırılmalı ve ulaşılmaya çalışılan nokta tek elden yönetim olmalıdır. Yapısal ve işletmeye yönelik parametreler olan eğim, genişlik, aydınlatma, güvenlik kamerası, güvenlik elemanı, kullanılan malzeme uygunluğu ve kalitesi gibi tüm detaylarda güvenlik, konfor, çevrecilik, erişilebilirlik gibi temel kriterler esas alınmalıdır.