Akıllı Şehir
01 Ekim 2016, 16:48
Akıllı Şehir
Büyük kentlerde yaşanan nüfus artışı, köyden kente yapılan göçler ve diğer nüfus dinamikleri, kent hayatında önemli değişimler yaratmaktadır. Şehir insanının talep ettiği hizmetlerin nitelik ve niceliğinin artması, bu hizmetlerin üretilmesi için ihtiyaç duyulan kaynakların sınırlı olması, yönetimlerin büyük problemlerle karşı karşıya kalmasına neden olmaktadır. Özellikle su, hava, doğal kaynakların kirlenmesi ve tükenmesi, karbon ayak izinin giderek büyümesi, trafik sıkışıklığı, gürültünün artması, evsel ve sanayi atıkların yarattığı sorunlar, şehir yönetimleri ve daha büyük ölçekte, devletlerin ana sorunları arasındadır. Akıllı şehirler konsepti; insan gücü, doğal kaynaklar, yönetim yeteneği ve kapasite planlama çalışmalarının gelişmiş teknolojilerle birleştirilmesi suretiyle temel problemlerin çözülmesini ve şehir hayatının optimize edilmesini amaçlayan tüm çabaları ifade etmektedir. Bu konsept yukarıda bahsi geçen tüm sorunların çözülmesine yönelik çalışmalarla zenginleşmektedir. Kilitlenme noktasına gelen trafiğin tek bir merkezden yönetilmesi suretiyle yol ve araç kapasitesini yönlendiren sistemler, insan gücü gerektirmeyen elektronik denetleme sistemleri, hava kirliliğini ölçen ve yöneten sistemler, kentin su yönetimini sağlayan sistemler, elektronik güvenlik sistemleri, uzaktan sağlık sistemleri gibi teknolojik çözümler akıllı şehirler teknolojilerinin çalışma alanları içinde yer almaktadır. İstanbul genelde ise tüm büyükşehirlerin ortak sorunları aynıdır. Sürdürülebilirlik konsepti içinde ihtiyaç duyulan tüm ürün ve hizmetlerin ortaya çıkması için odaklanmış, uzmanlaşmış, geniş bir işbirliği kapasitesine sahip, teknolojiyi çok iyi kullanan ve dönüştüren bir organizasyon yapısına çok önem verilmelidir. Akıllı Şehirler Konsepti üzerinde çalışmak; çok farklı yetkinlik alanlarını bir araya getirmeyi, multi disipliner bir çalışma anlayışını benimsemeyi, değişik teknolojileri kullanma becerisine sahip olmayı ve tüm bu parçaları optimal bir şekilde bir araya getirip yönetmeyi gerekli kılar. Şehir yöneticilerinin yönetim yetkinliği, yönetim kapasitesi, insan kaynağı ve geçmiş birikimleri; akıllı şehirlerin stratejik tasarımı, planlanması ve hayata geçirilmesi bakımından çok yüksek öneme sahiptir.