Ortak Akıl Konferansı
Arama Konferansı
Karar Konferansı
Diyalog Konferansı
Katılımlı Yönetim Merkezi Nedir?
Katılımlı Yönetim, bir sistemdeki (organizasyon, şehir, belediye, fabrika, hastane, vb.) bütün paydaşların, özellikle kendilerini ilgilendiren süreçlerin işleyişine, doğrudan söz hakkı verilerek dahil edilmesi anlamına gelmektedir. Paydaşların, sistemdeki karar verme ve/veya verilen kararları uygulama çalışmalarında gönüllü olarak ve aktif bir şekilde yer alması önemli ve gereklidir.

Katılımlı Yönetim Merkezi, bir sistemde katılımlı yönetimin hayata geçirilmesi için ihtiyaç duyulan faaliyetlerinin tespit edilmesi, faaliyet adımlarının belirlenmesi ve bu adımların uygulanmasının sağlanması çalışmalarını yürüten bir yönetim danışmanlığı modelidir.